Scéim Cónaitheachta Gaeilge

Bí i do chónaí i lóistín Gaelach áit a mbeidh deis agat:

 • lóistín a roinnt le cainteoirí Gaeilge eile agus tú ag tabhairt faoi do chéim in OÉ Gaillimh
 • do chuid Gaeilge a úsáid agus a chleachtadh agus tú mar chuid lárnach de phobal Gaeilge na hOllscoile i do bhaile nua
 • cur le do chuid scileanna teanga agus sóisialta ag na himeachtaí sóisialta Gaelacha agus cultúrtha a bheidh ar bun san Ollscoil agus a bheidh á reáchtáil ar an láthair lóistín

An Bhliain Acadúil 2022-2023

Beidh líon teoranta árasán ar fáil i mBaile na Coiribe agus beidh na seomraí seo a leanas ar fáil:

 • Seomra Singil (en suite príobháideach)
 • Seomra Dúbailte (en suite príobháideach)
 • Seomra Singil (en suite roinnte idir beirt)
 • Seomra Dúbailte (en suite roinnte idir beirt)

Ní bheidh seomraí gan en-suite ar fáil faoin Scéim Cónaitheachta Gaeilge.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Má tá spéis agat sa Scéim Cónaitheachta Gaeilge, déan teagmháil le

Cuirfear gach mac léinn a léireoidh spéis sa Scéim Cónaitheachta Gaeilge faoi agallamh i rith an tsamhraidh agus cuirfear spásanna ar fáil i dTeach na Gaeilge bunaithe ar na hagallaimh sin.

Níl aon ghealltanas tugtha go bhfaighidh gach mac léinn a dhéanfaidh iarratas ar lóistín tríd an Scéim Cónaitheachta Gaeilge seomra – níl ar fáil ach líon teoranta spásanna. Dá bhrí sin, moltar go láidir duit iarratas ginearálta a dhéanamh ar lóistín ar champas na hOllscoile freisin (eolas ar fáil anseo). D’fhéadfaí seomra a thairiscint duit má roghnaítear thú tríd an gcóras crannchuir (tabhair faoi deara, áfach, nach seomra i dTeach na Gaeilge a bheadh i gceist).

Tabhair faoi deara go mbeidh praghsanna éagsúla i gceist do sheomraí éagsúla.

Irish Language Residential Scheme

Want to live in an Irish-speaking environment? The Irish Language Residential Scheme gives you the opportunity to:

 • share accommodation with other Irish speakers as you embark on your degree at NUI Galway
 • use and practise your Irish and immerse yourself in the University’s Irish-speaking community in your new home away from home
 • improve your language and social skills at Irish social and cultural events that will be held on campus and on-site

Academic Year 2022/23

A limited number of apartments will be available under this scheme in Corrib Village and the following room types will be available:

 • Single bedroom (private en suite)
 • Double bedroom (private en suite)
 • Single bedroom (en suite bathroom shared between two people)
 • Double bedroom (en suite bathroom shared between two people)

Non en-suite bedrooms will not be available under the scheme.

How to Apply

If you are interested in the Irish Language Residential Scheme, please contact

All applicants will be interviewed during the summer and places in Teach na Gaeilge will be allocated based on those interviews.

Please note that the number of rooms available through this scheme is limited, and applying does not guarantee that you will be offered a room. Therefore, you may wish to also make a general application for campus accommodation (see here for information) – if you do, you may be offered a room if you are selected through the random lottery system (however please note it would not be a room in a designated Irish-speaking apartment).

Please note that accommodation prices vary for each room type.