Scéim Chónaithe Gaeilge

Bí i do chónaí i lóistín Gaelach!

  • Tapaigh do dheis lóistín a roinnt le cainteorí Gaeilge eile agus tú ag tabhairt faoi do chéim in OÉ Gaillimh
  • Beidh deis agat do chuid Gaeilge a úsáid agus a chleachtadh agus tú mar chuid lárnach de phobal Gaeilge na hOllscoile i do bhaile nua
  • Beidh deis agat cur le do chuid scileanna teanga agus sóisialta ag na himeachtaí sóisialta Gaelacha agus cultúrtha a bheidh ar bun san Ollscoil agus a bheidh á reáchtáil ar an láthair lóistín

Tuilleadh eolais: corribstudents@campusliving.ie

Irish Language Residential Scheme

Live in an Irish speaking environment!

  • Avail of the opportunity to share accommodation with other Irish speakers as you embark on your degree in NUI Galway
  • Avail of the opportunity to use and practise your Irish and immerse yourself in the University’s Irish speaking community in your new home away from home
  • Avail of the opportunity to improve your language and social skills at Irish social and cultural events that will be held on campus and on-site

More information: corribstudents@campusliving.ie